Disclaimer

 

Privacy

Wij Bewegen Mee gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website en met gegevens van Dienstverleners en haar clienten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.(geen gebruik van o.a. Cloudgegevens) Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners houden zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening leggen Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners gegevens vast. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een zo optimaal mogelijke Dienstverlening.

Beveiliging gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met info@wijbewegenmee.nl

Disclaimer

De website van Wij Bewegen Mee is gericht op alle bezoekers die informatie willen over de unieke ondersteuning op maat voor hun vader en/of moeder.

Hoewel Wij Bewegen Mee de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site en het actueel houden daarvan , kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist is. Wij Bewegen Mee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.

Wij Bewegen Mee behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site cq de site zelf te verwijderen of wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideën, teksten, grafische voorstellingen en beeldmateriaal. met uitzonderingen van de volgende gebruiktebeeldmateriaal:

  • Logo VH Budget Advies (intellectuele eigendom VH Budget Advies)
  • Al het fotomateriaal getoond op pagina Participatie behalve de uitgelichte foto
  • Al het fotomateriaal getoond op pagina Robotica (intellectuele eigendom Tinybots)

De intellectuele eigendoms)rechten van deze site berusten bij Wij Bewegen Mee en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen bij info@wijbewegenmee.eu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *