Begeleiding op maat, thuis en in zorginstellingen

Wij Bewegen Mee heeft een hoog opgeleide achterban die geriatrie of sociaal maatschappelijk dienstverlening toepassen in de praktijk. Persoonlijk begeleiders die begeleiding op maat bieden, ook in complexe situaties. Persoonlijke begeleiders die helpen de kwaliteit van leven van uw ouder(s) thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis te verhogen. Die daardoor u, de naasten, verlicht en ondersteunt en vooral ook tot rust brengen.

Doelstelling is om ouderen – met of zonder dementie –te ondersteunen in verschillende kwaliteitsdomeinen. De ondersteuning is op professionele basis en altijd in samenspraak met de oudere, naasten en/ of familie. Op basis van menselijkheid, respect, verantwoordelijkheid, passie, echtheid en humor.

Kwaliteitskader

Wij Bewegen Mee gaat uit van de zogenaamde referentiekwaliteitskader of de vier domeinen van kwaliteit van leven zoals:

 • lichamelijk welbevinden en gezondheid
 • participatie
 • mentaal welbevinden
 • woonen leefomstandigheden.

In de praktijk betekent dit dat aan de hand van deze domeinen in overleg een plan van aanpak wordt gemaakt waarin de wensen en mogelijkheden van de oudere en/ of familie centraal staan. Met als uitgangspunt om de oudere zolang en comfortabel mogelijk thuis te laten wonen en de plaatsing in een verzorgingshuis zo lang mogelijk uit te stellen.

Indien gewenst maakt Wij Bewegen Mee een individueel ondersteuningsplan.

Enkele voorbeelden van de ondersteuning die wij bieden:

 • ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg en verzorging
 • netwerk versterken
 • persoonlijk begeleider van de oudere
 • overnemen van regelzaken
 • informeren over en ondersteuning bieden met betrekking tot robotica (en domotica) toepassingen
 • inzetbaar als mentor
 • ondersteuning bieden aan de familie voor het maken van een levensboek of
 • het zelfstandig in overleg met de familie een levensboek samenstellen

Praktijkvoorbeeld

Een alleenstaande oudere met dementie woont zelfstandig. Om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te behouden wordt Thuiszorg ingeschakeld. Elke morgen en namiddag komen verschillende mensen van Thuiszorg medicatie geven. De oudere ervaart de hoeveelheid van verschillende personen als onrust en onveiligheid. De oudere uit dit dan ook: het veilig voelen in eigen huis en belangrijker, het veilig voelen in de eigen ziel is in het geding. De oudere wordt niet gehoord.

Wij Bewegen Mee denkt mee en komt met twee alternatieven om veiligheidsbeleving en onrust bij de oudere weg te nemen:

 • een overzicht van medewerkers- maximaal drie personen- van thuiszorg met pasfoto op een zichtbare plek in huis of
 • inzet van zorg zzp’ers met een maximum aantal van twee personen.

In overleg wordt besproken wat mogelijk is met als rode draad het mentaal welbevinden van de oudere. Wij Bewegen Mee vindt het belangrijk dat oplossingen in samenwerking met anderen plaatsvinden waarbij goede communicatie essentieel is en afspraken nagekomen worden.

LinkedIn
Share