AVG Privacy/ Disclaimer

Privacy

Wij Bewegen Mee gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website en met gegevens van Dienstverleners en haar cliënten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd (geen gebruik van o.a. cloud gegevens). Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners houden zich in alle gevallen aan de AVG Privacywet.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening leggen Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners gegevens vast. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Wij Bewegen Mee en de Dienstverleners gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een zo optimaal mogelijke Dienstverlening.

Opslag periode

De gegevens van u worden net zo lang bewaard als de dienstverlening duurt.

Beveiliging gegevens

Er wordt voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik gemaakt van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Zo wordt er gebruik gemaakt van versleutelde berichten en worden persoonsgegevens versleuteld op de harde schijf.

De website maakt gebruik van een SSL beveiligingscertificaat.

Rechten

  • recht op inzage: als u erom vraagt worden de persoonsgegevens opgestuurd/gedeeld.
  • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Wij Bewegen Mee fout verwerkt? Dan worden de gegevens aangepast als daarom gevraag wordt.
  • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht: als u besluit besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Wij Bewegen Mee worden overdragen aan die andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als u waarvan de gegevens bij Wij Bewegen Mee is opgeslagen mag u aangeven dat Wij Bewegen Mee die gegevens niet meer gebruikt.

Verplichte gegevens

Om u van dienst te zijn wordt in het contactformulier enkele invulvelden opgenomen die u verplicht dient in te vullen zoals uw naam, e-mailadres en bericht. Deze velden worden aangegeven met ‘verplicht’.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met info@wijbewegenmee.eu

Disclaimer

De website van Wij Bewegen Mee is gericht op alle bezoekers die informatie willen over de unieke ondersteuning op maat voor hun vader en/of moeder.

Hoewel Wij Bewegen Mee de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze site en het actueel houden daarvan , kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer juist is. Wij Bewegen Mee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site.

Wij Bewegen Mee behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze site cq de site zelf te verwijderen of wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, grafische voorstellingen en beeldmateriaal met uitzonderingen van het volgende gebruikte beeldmateriaal:

  • Logo VH Budget Advies (intellectuele eigendom VH Budget Advies)
  • Al het fotomateriaal getoond op pagina Participatie behalve de uitgelichte foto
  • Al het fotomateriaal getoond op pagina Robotica (intellectuele eigendom Tinybots)

De intellectuele eigendomsrechten- behalve de door Wij Bewegen Mee aangegeven uitzonderingen- van deze site berusten bij Wij Bewegen Mee en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze site gebruikt of gekopieerd worden

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen bij info@wijbewegenmee.eu.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Wij Bewegen Mee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Wij Bewegen Mee worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wij Bewegen Mee is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wij Bewegen Mee garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.