Kosten sociaal-maatschappelijk dienstverlening

Bel of mail ons voor een uitgebreide vrijblijvende intake voor de mogelijkheden en afstemming over uw situatie.
Kosten kunnen particulier of uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) worden voldaan. Wij kunnen u daarin adviseren.

Uit praktijkervaring is gebleken dat ondersteuning bij minimaal twee uren achtereen en minimaal één keer per week er een vertrouwensband kan ontstaan tussen de oudere en de persoonlijke begeleider. Wij Bewegen Mee biedt ondersteuning aan voor minimaal één blok van minimaal twee uren achtereen.

Tarieven:
• maandag – vrijdag: uurtarief €35,-*
• weekend of feestdagen: uurtarief €40,-*

* Het uurtarief is inclusief reiskosten.

Alle overige bestedingen waaraan kosten zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld entreeprijs museum, terrasuitgaven zoals koffie of thee e.d. zijn voor de oudere, waarbij ook hier Wij Bewegen Mee vindt dat een traktatie aanbieden aan een oudere heel normaal is.

Er zijn geen langdurende verplichtingen; de dienstverlening is per activiteit of per sociaal- maatschappelijke ondersteuning opzegbaar.

Passie vertaald

Wij Bewegen Mee brengt passie in haar ondersteuning. Een voorbeeld: wordt er een wandelactiviteit gedaan in of nabij de woonplaats van de oudere (of jongere) waardoor een autorit nodig is, dan brengt Wij Bewegen Mee geen ritprijs/ brandstofkosten in rekening. Wij Bewegen Mee denkt dan voor iedere oudere (jongere) een aantrekkelijke partner te kunnen zijn waarin het intermenselijk aspect en het zakelijk aspect in balans zijn.

LinkedIn
Share