Participeren doen wij samen

Wij Bewegen Mee vindt het essentieel dat ouderen een onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij en belangrijk zijn! Wij Bewegen Mee vindt dan ook dat geen oudere het verdient om eenzaam of geïsoleerd haar of zijn leven te leven, waarbij elke dag als hetzelfde wordt ervaren. Door praktijkervaring weten wij dat sommige ouderen een kleine stap nodig hebben om weer geactiveerd te worden. Wij Bewegen Mee motiveert en stimuleert de oudere en daardoor de samenleving op een positieve wijze.

Kent u, of weet u als naaste, familielid of vriend(in) een oudere die eenzaamheid ervaart neem dan contact op met Wij Bewegen Mee.

Wij Bewegen Mee raakt de volgende participatiedomeinen:

  • sociale participatie, netwerk versterken
  • maatschappelijke participatie
  • culturele participatie

Sociale participatie

Na de wandeling door het Goudse hout e.o., een conversatie en een consumptie op een (verwarmd) terras. Genieten van het uitzicht. Deze wandeling is nabij Gouda.
Netwerk versterken
Voor de oudere medemens die zelfstandig thuis woont en eenzaamheid ervaart en hierin ondersteuning nodig heeft, wordt er door Wij Bewegen Mee een inventarisatie gemaakt met als doel om het netwerk uit te breiden of te verstevigen.

Culturele participatie

Gouda heeft mooie markante bezienswaardigheden die met deze stadswandeling een cultureel en historisch stempel draagt. Bijvoorbeeld een bezoek aan het museum of moskee.

Zou u als oudere graag af en toe in contact willen komen met peuters/ kleuters? Wij Bewegen Mee organiseert in samenspraak met de leidinggevenden van een peuter/ kleuterschool wat de mogelijkheden zijn.

Wij Bewegen Mee biedt deze activiteit aan voor iedere oudere, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt door de oudere van loop ondersteuning zoals een looprek of rolstoel.

Administratieve regelzaken

Wij Bewegen Mee biedt deze activiteit aan voor iedere oudere. De participatiemaatschappij is er een van de zelfredzaamheid geworden waarbij computervaardigheden, wet- en regelgeving en internetgebruik onontbeerlijk is. Voor diegene die hierin ondersteuning willen.

Eigen inbreng

Intercultureel

Wij Bewegen Mee is er voor ieder oudere ongeacht geloofsovertuiging en cultureel achtergrond. Wij Bewegen Mee is er zich van bewust dat in de omgang er barrières kunnen optreden door communicatieproblemen zoals taal en/ of door cultuur. De zogenaamde open cultuur versus gesloten cultuur.

Wij Bewegen Mee vindt het belangrijk om ook met die ouderen in contact te treden en ondersteuning te bieden. Verbale communicatieproblemen kunnen- op eenvoudig niveau- met Google translate of andersoortig vertaalprogrammatuur- geslecht worden zodat er een basisvertrouwen kan ontstaan. Wij Bewegen Mee vindt dat integratie “een twee stromenrichting is”.

Wij Bewegen Mee heeft kennis over cultuur, geschiedenis, geloof van de voormalige koloniën van Nederland maar ook bijvoorbeeld over de ontstaansgeschiedenis van de islam en de verschillen in culturen daaromtrent.

Wij Bewegen Mee denkt in het contact maken met andere culturen, zoals bijvoorbeeld de Turkse, Arabische of Surinaamse cultuur aan het volgende:

  • behoefte van de oudere in kaart brengen, anders dan wonen.
  • het samenbrengen van gelijkgestemde.
  • is er behoefte aan een moskeebezoek?
  • een ontspannen buitenactiviteit; wandelen of fietsen (rolstoel geen bezwaar).
  • mogelijkheid tot overname van mentorschap of inzetbaar als mentor.
  • overnemen van regelzaken.

LinkedIn
Share