Visie op de participatiesamenleving

Wij Bewegen Mee is opgericht om actief deel uit te maken van de maatschappij. En dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat en de wens heeft om iets voor elkaar te kunnen betekenen: de participatiesamenleving.

Wij Bewegen Mee wil dat ouderen, die dit willen maar niet zelfstandig kunnen, zichtbaar zijn in de maatschappij en betrokken blijven.

Maar op de achtergrond en bijna uit het zicht van de maatschappij zijn naasten en familieleden elke dag druk met het verzorgen en regelen van goede zorg voor diegene die getroffen zijn door bijvoorbeeld dementie. Vooral in deze situaties wil Wij Bewegen Mee actief participeren.

Missie

Wij Bewegen Mee heeft als missie om ouderen die het nodig hebben te (re) activeren, zodat zij op een menswaardige manier deel kunnen blijven uitmaken van de participatiemaatschappij. Voor de kwetsbare oudere (of jongere) met dementie wil Wij Bewegen Mee een beschermende paraplu zijn zodat ook deze groep mensen een rol blijft spelen in de maatschappij.

Wij Bewegen Mee wil dit bereiken door op een respectvolle, zinvolle en gelijkwaardige wijze de oudere medemens te benaderen en zo een positieve bijdrage te leveren. Wij Bewegen Mee gaat uit van cohesie en wil een bindende factor zijn in een maatschappij waarin iedereen met elkaar kan en wil omgaan, ongeacht religie, status of geaardheid.

Praktijkvoorbeeld

Wij Bewegen Mee is als mentor betrokken bij ouderen die geen naasten of familie meer hebben en meestal verblijven in een verpleeghuis. Door als mentor op te treden is de oudere gewaarborgd dat alle persoonlijke zaken goed geregeld zijn.

LinkedIn
Share