Wij Bewegen Mee ondersteunt ook als mentor

Wij Bewegen Mee ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.
Mentoren worden door de kantonrechter benoemd om als wettelijke vertegenwoordiger op te treden namens deze cliënten.

Wat doet een mentor

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn/ haar verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.
Wij Bewegen Mee vindt het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben. Daarom gaat de mentor geregeld bij hun cliënt op bezoek (minimaal eens per 2 weken). De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Wij Bewegen Mee hanteert een strikte scheiding tussen mentorschap en persoonlijk begeleider: Beide rollen tegelijkertijd voor een cliënt is (wettelijk) niet mogelijk.

Praktijkvoorbeeld

Een oudere dame komt in een verpleeghuis niet meer naar buiten. Het naar buiten willen gaan is een wens van haar. Het sociale netwerk van mevrouw is naast een mantelzorger niet aanwezig. De mantelzorger, al op leeftijd, geeft aan dat zij niet ook nog mevrouw voor een rolstoelwandeling naar buiten kan nemen.

Wij Bewegen Mee, als mentor, begeleidt ook deze oudere voor bijvoorbeeld een stadswandeling door het historische centrum van haar woonplaats en daarnaast is er ook tijd om taart te eten en koffie te drinken. De normale sociale interacties in het leven. De oudere dame geniet enorm: zij kijkt uit naar onze volgende ontmoeting.

Tarief

Het wettelijk tarief voor een mentorschap is €91,- p/m.

LinkedIn
Share